Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului,
               Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti,
                     Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă,
                            vino şi Te sălăşluieşte întru noi
                  şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea
                     şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

IMAGINI FOTO

„POGORAREA SFANTULUI DUH”,  HRAMUL MĂNĂSTIRII DOBROVĂŢ- IAŞI, 03.06.2012


                                                                      Foto realizate de mihaitudorsky***                                                                           
                     
               

                                                                                        Foto realizate de Bogdan-Mihai DAMIAN
                
                                                                                      


 

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mã pe mine pãcãtosul!