Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului,
               Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti,
                     Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă,
                            vino şi Te sălăşluieşte întru noi
                  şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea
                     şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

METEOSTAREA VREMII ÎN DOBROVĂŢ 


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

STAREA VREMII ÎN IAŞI
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mã pe mine pãcãtosul!